top of page

Album Tamoj sięga do korzeni polsko-litewsko-białoruskiej kultury pogranicza. Sutari oraz Bastarda połączyły siły aby stworzyć autorską opowieść o muzyce pogranicza. Czerpią z ludowych pieśni białoruskich, litewskich sutartinės, ale także polskiej muzyki tradycyjnej. Studiując bogate i niesamowicie różnorodne źródła tych regionów, próbują dotrzeć do tego co potencjalnie drzemie na styku tych różnych tradycji. Bastarda i Sutari, traktując odmienne tradycje z największym szacunkiem, stworzyły muzykę, która anihiluje granice. 

 

Tamoj, an album by two Polish bands, Bastarda and Sutari, reaches back to the roots of Polish-Lithuanian-Belarusian border culture. Sutari and Bastarda joined forces to create their own story about borderland music. They drew from Belarusian folk songs, Lithuanian sutartinės, as well as Polish traditional music. By studying the rich and incredibly varied sources of these regions, they tried to reach what potentially lies at the junction of these different traditions. The musicians treat various traditions with the greatest respect - creating music that annihilates borders.

BASIA SONGIN — vocal, kankles, polish frame drum

KASIA KAPELA — vocal, violin, kankles, frame drum

PAWEŁ SZAMBURSKI — clarinet
TOMASZ POKRZYWIŃSKI — cello 

MICHAŁ GÓRCZYŃSKI — contrabass clarinet

Music by BASTARDA & SUTARI
Lyrics by KASIA KAPELA (2, 4, 5, 7, 8), BASIA SONGIN (3, 4, 5, 7, 8)

Inspirations and quotes from Polish, Lithuanian and Belarusian folk music were used 

Recorded by MICHAŁ KUPICZ at Dwa Domy Studio

Mixed by TOMASZ POKRZYWIŃSKI
Mastered by PAWEŁ ŁADNIAK 

Cover photo by LAURA MAKABRESKU

Design by JAROSŁAW PAWLICKI 

Translations:
Belarusian: DYMITR KORŻ, YAUHENIYA CHUBARAVA

Lithuanian: EWA WOŁKANOWSKA-KOŁODZIEJ

Podlasie dialect: JULITA CHARYTONIUK 

CONTACT & BOOKING

IZOLDA SZNAPS
IMPRESARIO

+48 603 917 553

bottom of page